OSINT – Open Source Intelligence

Czym jest Open-source intelligence?

OSINT (open-source intelligence) – kategoria rozpoznania oraz forma wywiadu, polegająca na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, bądź w skutek ujawnienia tajnych danych lub dostępnej dokumentacji np. przedsiębiorstwa. OSINT to kompleksowy system techniki operacyjnej oraz informatyki śledczej, wykorzystujący cyfryzację świata. Każdy z nas, kto korzysta z cyberprzestrzeni pozostawia po swojej aktywności tropy, nazywane cyfrowym śladem. Nie ma znaczenia jak często korzystasz z internetu – Twój ślad lub cień cyfrowy pozostał.

Ślady cyfrowe obiektu (osoby lub firmy) powstają przez bezpośrednie działania w sieci lub na skutek przetwarzania informacji przez przeróżne narzędzia i systemy. Między innymi na podstawie takich śladów, agencje wywiadowcze, infobrokerskie czy cyberanalitycy za pomocą OSINT-u identyfikują Twoje zachowania i budują cyfrowy profil obiektu, który jest “badany”.

Wszystko ma swoją cenę. A informacja to jeden z najdroższych towarów na świecie.

Paulo Coelho, Zahir

OSINT jako element biznesu.

OSINT to kluczowy element nowoczesnego wywiadu i kontrwywiadu oraz skuteczne narzędzie m.in. dla biznesu. Informacje na temat badanego “obiektu” to szereg danych m.in.: transakcji oraz kondycji finansowej, podróży lotniczych, logowań IP komputerów firmowych i prywatnych, odwiedzanych stron, publikacji i aktywności w social mediach, dostępnych danych z telefonów komórkowych, planowanych projektów, powiązań kapitałowych, itp.. To cenne informacje, które poddane odpowiedniej analizie mogą być pomocne w podejmowaniu strategicznych decyzji. Rzetelna weryfikacja kontrahenta czy pracownika jest źródłem zabezpieczenia własnego biznesu.

Era współczesna, często nazywana Wiekiem Informacji, nigdy nie bywa nazwana Wiekiem Wiedzy. Informacja nie przekłada się bezpośrednio na wiedzę. Musimy ją najpierw przetworzyć – dotrzeć do niej, przyswoić, zrozumieć, scalić z informacją już posiadaną i utrzymać.

Robert B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka.

Your Comment: