Wsparcie finansowe online od rzetelnych inwestorów.

Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych

Rozwój każdego biznesu wymaga pieniędzy.

Pozyskiwanie środków finansowych i kapitału rozwojowego.

Umożliwiamy przedsiębiorcom, również tych na początkowym etapie działalności, uzyskanie wsparcia finansowego online. Oferujemy pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania, od inwestorów zagranicznych. Zdecydowana większość naszych kontaktów, to inwestorzy bierni ceniący bezpieczeństwo, a tym samym wolność od zmartwień. Lokując kapitał, oczekują stabilnego zysku, np. w formie odsetek lub dywidend. Posiadamy rozległą sieć kontaktów biznesowych na całym świecie, które ułatwią zdobycie funduszy na realizację danych projektów, inwestycje czy restrukturyzację i modernizację firmy.

Dbamy o jasne zasady dla obu stron.

Chcesz uzyskać wsparcie finansowe bez zbędnych formalności?

Podstawą uzyskania wsparcia finansowego inwestora jest przesłany mu opis firmy i plan rozwoju. Żaden z naszych inwestorów, z którymi współpracujemy, nie oczekuje przedstawienia biznesplanu, a procedury są uproszczone do niezbędnego minimum. W niektórych przypadkach inwestor może wymagać dodatkowych projekcji finansowych, modelu biznesu itp.. Każdy inwestor przed podjęciem decyzji o udzieleniu wsparcia chce poznać historię firmy, produkty, które oferuje Twoja firma, zagrożenia ze strony konkurencji, strategię rozwoju oraz prognozy i potrzeby kapitałowe.

Bezpieczne fundusze inwestycyjne na pierwszym miejscu.

Jakich zabezpieczeń oczekuje inwestor?

Dla inwestorów ważne jest bezpieczeństwo ich środków oraz pewność stabilnego zysku. Im większa lub bardziej skomplikowana inwestycja, tym więcej zdarzeń ma miejsce przed zawarciem umowy.

  • Weksel in blanco
  • Poręczenie wekslowe
  • Przelew (cesja) wierzytelności
  • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
  • Zastaw rejestrowy
  • Hipoteka

Możesz zaoferować inwestorom więcej niż tylko jedno zabezpieczenie, co z pewnością zwiększy Twoją wiarygodność oraz szanse na uzyskanie wsparcia.

Jakiej wysokości wsparcie jest możliwe?

Kto może złożyć wniosek o wsparcie kapitałowe?

Nasi inwestorzy są często skłonni udostępnić kapitał małym i średnim przedsiębiorstwom, nawet tym na początkowym etapie działalności. Wysokość wsparcia zaczyna się od kwoty 10 tys. złotych do 1 mln, w wyjątkowych przypadkach, kwota wsparcia może wzrosnąć do 2 mln. Inwestorzy oczekują średnio 6,2% – 7,1% rocznej stopy zwrotu z ich inwestycji w trakcie następnych trzech do pięciu lat.

Jakiej wysokości wsparcie jest możliwe?

Kto może złożyć wniosek o wsparcie kapitałowe?

Koszt rejestracji wniosku w naszym systemie to 70 zł opłaty za obsługę dokumentu. Złożony wniosek zostanie przetłumaczony na kilka języków i wysłany do inwestorów, z którymi współpracujemy. Dzięki naszej działalności InfoBrokerskiej posiadamy rozległą sieć kontaktów biznesowych na całym świecie, które ułatwią zdobycie funduszy oraz pozyskanie rzetelnego inwestora. Od transakcji kapitałowej zasilającej Twoją firmę pobieramy 1% prowizji. Pierwszych informacji od inwestorów można oczekiwać w terminie 14-21 dni od czasu otrzymania naszego raportu. Po opłaceniu rejestracji otrzymasz wiadomość na wskazany adres poczty z aktywnym (nie musisz drukować) formularzem PDF, możesz też pobrać wniosek na swoim koncie w naszym serwisie. Wypełniony wniosek prosimy odesłać na nasz adres poczty za pomocą formularza w zakładce kontakt.