InfoBrokering, Usługi Outsourcingu, Pozyskiwanie Inwestorów

Za rok będziesz żałować, że nie zacząłeś dzisiaj

Przewaga konkurencyjna – to osiągnięcie przez przedsiębiorstwo nadrzędnej pozycji
wobec większej liczby konkurentów.

Pozyskiwanie kontrahentów zagranicznych

InfoBrokering

Realizujemy projekty związane z poszukiwaniem zagranicznych kontrahentów. Szukamy bezpośrednich kontaktów do osób decyzyjnych, zajmujących wysokie stanowiska w przedsiębiorstwach, które zostały wytypowane jak grupa docelowa. Działamy w branży morskiej i lądowej na rynkach Europejskich, Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz niektórych zakątkach Azji.

Usługa przygotowana zostanie w oparciu o indywidualne preferencje zamawiającego. Ze strony przedsiębiorców konieczne będzie dostarczenie niezbędnych informacji o firmie oraz określenie docelowego rynku zagranicznego, na jakim mają zostać pozyskani kontrahenci. Klient otrzyma raport końcowy, który będzie zawierał:

  • Ogólną charakterystykę wybranego przez Klienta rynku zagranicznego.
  • Listę potencjalnych partnerów biznesowych (ilość rekordów zależna od wymagań Klienta)
  • Pełne zestawy możliwych kontaktów (e-mail, telefon, fax, adres www) do osób decyzyjnych, wybranych podmiotów
  • Profesjonalną ofertę handlową w dowolnym języku, gotową do wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej (przygotowaną na podstawie materiałów dostarczonych przez Klienta)
  • Profesjonalną prezentację biznesową w dowolnym języku, przygotowaną w formacie PDF (przygotowaną na podstawie materiałów dostarczonych przez Klienta)
  1. Przewidywany czas realizacji usługi: od 30 do 60 dni (zależne od ilości zamówionych rekordów)
  2. Założenia cenowe: 7 000 – 36 000 PLN. Przedział cenowy ma charakter szacunkowy. Cena danej usługi będzie negocjowana indywidualnie po dokonaniu wstępnej analizy potrzeb Klienta.

Ten, kto wie więcej, wygrywa konflikty zbrojne, kontroluje ludzi, firmy, a nawet całe społeczeństwa. Jeden przeciek, jedna wiadomość może obalić rząd albo zniszczyć karierę najpotężniejszego polityka lub biznesmena. Informacja to potężna broń.

Tomasz Sekielski, Sejf

Sprawdź też Gotowe Pakiety, by może znajdziesz tam, to czego szukasz. To oferta specjalna, przygotowana dla przedsiębiorców, którzy mają sprecyzowane wymagania i oczekują szybkiej, konkretnej realizacji zlecenia.

Zlecanie wybranych procesów biznesowych.

Outsourcing zewnętrzny

Działamy w oparciu o umowę współpracy, gdzie określone są prawa i obowiązki każdej ze stron. Przyjmując zamówienie realizacji danego projektu, oczekujemy precyzyjnie określonego zakresu obowiązków kadry specjalistów oraz grupy wykonawczej, która zajmie się określonym obszarem kontraktu. Współpracujemy z ponad setką, samodzielnych podmiotów gospodarczych w różnych krajach świata, reprezentujących różne sektory w przemyśle morskim, stoczniowym i lądowym.

Przyjmując zlecenie realizacji danego projektu/kontraktu, bierzemy na siebie odpowiedzialność za wszelkie sprawy socjalne, administracyjne oraz kwestie prawne, wszystkich podmiotów gospodarczych, które podjęły się podwykonawstwa danego projektu (Szczegóły reguluje umowa).

Jesteśmy w stanie utworzyć drużyny robocze w bardzo krótkim czasie, aby przeprowadza wszelkiego rodzaju interwencje na statkach, zarówno w trakcie rejsów, w stoczniach czy na lądzie, w dowolnym miejscu na świecie. Zapewniamy zespoły specjalistów: spawanie, ślusarstwo, prace rurociągowe, naprawy elektryczne, mechaniczne, itp.. Wiemy, że dla każdego klienta czas interwencji i jakości usług są bardzo ważne, w związku z tym możemy tworzyć na czas grupy specjalistów do przeprowadzania wszelkich napraw lub realizacji projektu od podstaw.

Udzielamy pomocy w znalezieniu rzetelnego inwestora.

Uzyskaj kapitał na rozwój swojego biznesu

Umożliwiamy właścicielom firm uzyskanie wsparcia finansowego online, Oferujemy pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania, pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych oraz pomoc w uzyskaniu pożyczek pozabankowych. Posiadamy rozległą sieć kontaktów biznesowych na całym świecie, które ułatwią zdobycie funduszy na realizację projektów, inwestycje czy restrukturyzację i modernizację firmy. Prywatni inwestorzy, udzielający wsparcia finansowego, podejmują ostateczną decyzję, wybierają wnioski, które są najkorzystniejsze dla inwestora.

Indywidualne szkolenia online

Szkolenia Specjalne

Oglądaj, słuchaj, zdobywaj nowe umiejętności, dzięki indywidualnym kursom i szkoleniom on-line. Specjalizujemy się głównie w szkoleniach biznesowych, informatycznych, oraz nabywa umiejętności z zakresu pakietów biurowych.